Контакт

За више информација:

Миломир Смиљанић – члан радне групе
Телефон: 0649100264

Email: milomirsmiljanic91@gmail.com

Бориша М. Томић – пред. удружења Равањаца у Београду
Телефон: 063206536

Email: borisatomic@hotmail.com