Начин уплате

Број динарског рачуна: 325-9500500004557-08

Изглед уплатнице за уплате у динарима:

Девизни рачун (Евро): RS35325960150000455882

Изглед уплатнице за уплате у еврима:

Девизни рачун (Амерички долар): RS35325960250000455974

Изглед уплатнице за уплате у доларима: